RIVO-Noord Zorgviewer Implementation Guide
1.1.0 - sprint35 Netherlands flag

RIVO-Noord Zorgviewer Implementation Guide - Local Development build (v1.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

Design 2024

De specificatie op deze pagina is toekomstig. Niet in scope MVP2.

Deze pagina beschrijft de interacties tussen de bouwblokken voor het opstarten van de zorgviewer en het ontsluiten van de bronsystemen. Dit is de startpagina voor het bouwteam.

Actors

Scope MVP2024 (MVP3) is Nexus (Treant, OZG), Nedap.

Sequence Diagrams

Opstarten zorgviewer: Nexus

Van toepassing zijnde standaarden en documentatie:

  • SAML
  • toekomst SMART-on-FHIR en/of FHIRcast

Bevragen bronsysteem: Nexus

Van toepassing zijnde standaarden en documentatie:

Opstarten zorgviewer: Nedap

Bevragen bronsysteem: Nedap

Van toepassing zijnde standaarden en documentatie:

Nuts Toepassing Zorginzage Bolt (generiek)

Van toepassing zijnde standaarden en documentatie:

OpvragerZorgaanbieder eigen systeemZorgviewerAndere zorgaanbieder bronsysteem(meerdere)Bronhouder ontsluitingZorgverlenerZorgviewerHostAuthenticatieEigenbronsysteemZorgviewerFrontendZorgviewerBackendZorgviewer Nuts NodeMitz LocalisatieAdresseringToestemming~MITZAPI SecurityBronsysteem Nuts NodeBronsysteemCHECK: Zorgaanbieder is deelnermer RIVO-NoordCHECK: Zorgaanbieder staat inNEN 7510 registerAddresering wordt nuvoorzien door de Nuts nodesStart Zorgviewer Host1start EPD2inloggen met lokale identiteit3 4 CHECK: authenticatie5selecteer patient6 CHECK: behandelrelatieStart Zorgviewer7start Zorgviewer8 CHECK: op basis van security context"knop" wel of niet tonen9start met context10 CHECK: whitelistCHECK: token validatie11authenticatie handshakeCHECK: applicatieHuidige patient en gebruiker(OPT) als niet al in context12opvragen huidige gebruikeren patient details13(OPT) opvragen gebruikeren patient detailsCHECK: access tokenCHECK: client certificate14toon gebruiker en patientidentiteit detailsNetwerk identieit aanmaken15signing session starten16Render EmployeeIdentityZorginstelling verklaard de identiteit van de gebruikerDe gebruik bevestigt deze.17bevestigen identiteit18ophalen EmployeeIdentityPatient dossier19vraag bronhouders voor patient op~MITZ Open autorisatievraag20vraag endpoints op van organizatiesobv de toestemmingenEndpoints uit Nuts nodeloop[Voor ieder endpoint]21verkrijg access_token mbv EmployeeIdentity22opvragen gegevens23 CHECK: ip/ACL24valideer access_tokenCHECK: access tokenCHECK: opvrager identiteitCHECK: EmployeeIdentity25opvragen gegevens26 CHECK: ip/ACLCHECK: backend tokenCHECK: client certificate27~MITZ Gesloten autorisatie vraag28 CHECK: vraag gesteld zonder MITZ toestemming29gegevens30gegevens31toon geaggregeerde gegevens