RIVO-Noord Zorgviewer Implementation Guide
0.26.0 - sprint33 Netherlands flag

RIVO-Noord Zorgviewer Implementation Guide - Local Development build (v0.26.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

Zorgviewer Services

De volgende bouwblokken hebben allen een FHIR API. Hierdoor kunnen ze allemaal worden gerealiseerd door een generieke FHIR-Store in te richten. Deze verzameling noemen we de Zorgviewer Services. Later kunnen die worden vervangen door nationale alternatieven. Bij onderstaande tijdelijke oplossingen worden de gegevens als FHIR resources opgeslagen in die Zorgviewer Services FHIR-Store.

Terminology

 • Doel: Nederlandse Terminology Service (NTS Nictiz)
 • Inhoud: Vertalingen (ValueSet, CodeSystem, ConceptMap)
 • Tijdelijk: CodeSystem en ValueSets in deze IG.

Bevragen terminologie

TODO sequence diagram uitwerken Opvragen CodeSystems en ValueSets voor gebruik in de Zorgviewer.

Van toepassing zijnde standaarden en documentatie:

Toestemming / PatientIndex

 • Doel: landelijke MITZ open vraag
 • Inhoud: Toestemmingen van een patient (Consents)
 • Tijdelijk: Vullen Toestemming Consent dmv afvangen HL7 v2 toestemming berichten.

Zorgverlener Directory

 • Doel: landelijke ZORG-AB of AGB Register
 • Inhoud
  • Zorgverlener en metadata zoals specialisme (kwalificaties) (Practitioner)
  • Zorgverlener Rol en metadata zoals specialisme (kwalificaties) adhv AGB code (PractitionerRole)
 • Tijdelijk: Verkrijgen AGB codes met bijbehorende specialismen en deze als PractitionerRole.

Adressering

 • Doel: landelijke ZORG-AB
 • Inhoud
 • Tijdelijk: Maken Endpoints en Organizations adhv Zorgviewer aangesloten organisaties.

Logging

Behandelplan

 • Behandelplan details, workflow, beginnent met filters (PlanDefinition, DataRequirements)