RIVO-Noord Zorgviewer MVP2 Implementation Guide
0.17.0 - sprint20 Netherlands flag

RIVO-Noord Zorgviewer MVP2 Implementation Guide - Local Development build (v0.17.0). See the Directory of published versions

Zorgviewer Services

De volgende bouwblokken hebben allen een FHIR API. Hierdoor kunnen ze allemaal worden gerealiseerd door een generieke FHIR-Store in te richten. Deze verzameling noemen we de Zorgviewer Services. Later kunnen die worden vervangen door nationale alternatieven. Bij onderstaande tijdelijke oplossingen worden de gegevens als FHIR resources opgeslagen in die Zorgviewer Services FHIR-Store.

Terminology

 • Doel: Nederlandse Terminology Service (NTS) Nictiz
 • Inhoud: Vertalingen (ValueSet, CodeSystem, ConceptMap)
 • Tijdelijk: CodeSystem en ValueSets in deze IG.

Toestemming & PatientIndex

 • Doel: landelijke MITZ open vraag
 • Inhoud: Toestemmingen van een patient (Consents)
 • Tijdelijk: Vullen Toestemming Consent dmv afvangen HL7 v2 toestemming berichten.

Zorgverlener Directory

 • Doel: landelijke ZORG-AB of AGB Register
 • Inhoud
  • Zorgverlener en metadata zoals specialisme (kwalificaties) (Practitioner)
  • Zorgverlener Rol en metadata zoals specialisme (kwalificaties) adhv AGB code (PractitionerRole)
 • Tijdelijk: Verkrijgen AGB codes met bijbehorende specialismen en deze als PractitionerRole.

Adressering

 • Doel: landelijke ZORG-AB
 • Inhoud
 • Tijdelijk: Maken Endpoints en Organizations adhv Zorgviewer aangesloten organisaties.

Logging

Behandelplan

 • Behandelplan details, workflow, beginnent met filters (PlanDefinition, DataRequirements)