RIVO-Noord Zorgviewer Implementation Guide
0.26.0 - sprint33 Netherlands flag

RIVO-Noord Zorgviewer Implementation Guide - Local Development build (v0.26.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

EGIZ NEN Normen Conformiteit

Op deze pagine beschrijven we de conformiteit met de verschillende NEN normen als gevolg van de Wet EGIZ en bijbehorende NEN-Normen van toepassing op de Zorgviewer.

Normen voor specifieke gegevensuitwisselingen

 • NEN 7540:2022
  • Zorgviewer is conform de “BGZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg”
  • “Figuur 9 – Usecase Opvragen BgZ”
  • En voor “6.4.7. Stap 7: Verwerken BgZ’ ondersteund het de “Inzien” functie
 • TTA Direct Pull in ontwikkeling

Normen voor generieke functies

 • NEN 7517 – Toestemming in ontwikkeling
 • NEN 7518 – Identificatie & Authenticatie in ontwikkeling
 • NEN 7519 – Lokalisatie - Normontwerp gepubliceerd en open voor inzage

Normen voor informatiebeveiliging

Bouwblokken x Norm

Bouwblok Norm
Logging NEN 7510, 7513
Toestemming NEN 7517, NEN 7519 (Lokalisatie)
Authenticatie NEN 7518
Zorgviewer, Ontsluiten bronsysteem NEN 7540