RIVO-Noord Zorgviewer MVP2 Implementation Guide
0.17.0 - sprint20 Netherlands flag

RIVO-Noord Zorgviewer MVP2 Implementation Guide - Local Development build (v0.17.0). See the Directory of published versions

Table of Contents

.. 0 Table of Contents
... 1 Home Page
... 2 Conformance
... 3 Datasets
... 4 Must Support
... 5 Design
... 6 Design Achtergrond
... 7 Security Design
... 8 Zorgviewer Services
... 9 Useful Downloads
... 10 Testing
... 11 Checklists & Aansluiten
... 12 IG Change History
... 13 Copyrights
... 14 Artifacts Summary
.... 14.1 Behandelplan
.... 14.2 Logging
.... 14.3 Ontsluiten Bronsysteem
.... 14.4 Terminologie
.... 14.5 Toestemming
.... 14.6 Zorgviewer Host
.... 14.7 PlanDefinition BgZ 2017
.... 14.8 AdvanceDirective
.... 14.9 AuditEvent
.... 14.10 Condition
.... 14.11 DocumentReference
.... 14.12 Endpoint
.... 14.13 Alert
.... 14.14 LaboratoryTestResult
.... 14.15 Organization
.... 14.16 Patient
.... 14.17 PlanDefinition
.... 14.18 Practitioner
.... 14.19 PractitionerRole
.... 14.20 Procedure
.... 14.21 Specimen
.... 14.22 ToestemmingConsent
.... 14.23 TreatmentDirective
.... 14.24 extension-Meta.source
.... 14.25 ACP behandelingen waardelijst
.... 14.26 Zorgviewer probleem naam waardelijst
.... 14.27 ICD10 NL
.... 14.28 ICPC-1 NL
.... 14.29 SNOMED CT
.... 14.30 Bronsysteem Zorgaanbieder
.... 14.31 Behandelaanwijzing 2017 BehandelingAanwijzing2 2020 Mapping
.... 14.32 Patient Toestemming Mapping
.... 14.33 Epic Patient Example
.... 14.34 Epic Condition Example
.... 14.35 Epic Condition Example met overzicht notitie
.... 14.36 Epic Practitioner Example
.... 14.37 Chipsoft Patient Example
.... 14.38 Chipsoft TreatmentDirective Example
.... 14.39 Epic TreatmentDirective Example
.... 14.40 Topicus TreatmentDirective Example
.... 14.41 Chipsoft AdvanceDirective Example
.... 14.42 Epic AdvanceDirective Example
.... 14.43 Epic AdvanceDirective Example
.... 14.44 Chipsoft Practitioner Example
.... 14.45 Chipsoft Condition Example
.... 14.46 Epic UMCG Endpoint Example
.... 14.47 Epic Organization Example
.... 14.48 Epic DocumentReference Example
.... 14.49 Chipsoft Procedure Example
.... 14.50 Epic Procedure Example
.... 14.51 Epic Procedure (Surgical History) Example
.... 14.52 Chipsoft Alert Example
.... 14.53 Epic Alert Example
.... 14.54 Epic Lab-uitslag Example
.... 14.55 Epic Lab-uitslag Example
.... 14.56 Chipsoft Lab-uitslag Example
.... 14.57 Epic Specimen Example
.... 14.58 Epic Specimen Example
.... 14.59 Chipsoft Specimen Example
.... 14.60 Zorgviewer AuditEvent Example