RIVO-Noord Zorgviewer MVP2 Implementation Guide
0.25.0 - sprint32 Netherlands flag

RIVO-Noord Zorgviewer MVP2 Implementation Guide - Local Development build (v0.25.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

Artifacts Summary

This page provides a list of the FHIR artifacts defined as part of this implementation guide.

Zorgviewer Services Content

Zie Zorgviewer Services pagina voor details.

Organization UMCG

Deze instance bevat de organization identifiers voor het UMCG.

Organization Tjongerschans

Deze instance bevat de organization identifiers voor het Tjongerschans.

Organization MCL

Deze instance bevat de organization identifiers voor het MCL.

Organization VIPLive

Deze instance bevat de identifiers voor VIPLive.

Epic UMCG Endpoint Example

Dit is een voorbeeld Epic Endpoint voor UMCG.

Behavior: Capability Statements

The following artifacts define the specific capabilities that different types of systems are expected to have in order to comply with this implementation guide. Systems conforming to this implementation guide are expected to declare conformance to one or more of the following capability statements.

Adressering

Deze CapabilityStatement beschrijft de minimale requirements voor het Adressering Bouwblok.

Behandelplan

Deze CapabilityStatement beschrijft de minimale requirements voor het Behandelplan Bouwblok.

Logging

Deze CapabilityStatement beschrijft de minimale requirements voor het Logging Bouwblok.

Ontsluiten Bronsysteem

Deze CapabilityStatement beschrijft de minimale requirements voor het Ontsluiten Bronsysteem Bouwblok.

Terminologie

Deze CapabilityStatement beschrijft de minimale requirements voor het Terminologie Bouwblok.

Toestemming

Deze CapabilityStatement beschrijft de minimale requirements voor het Toestemming en Adressering Bouwblok.

Zorgverlener Directory

Deze CapabilityStatement beschrijft de minimale requirements voor het Zorgverlener Directory Bouwblok.

Zorgviewer Host

Deze CapabilityStatement beschrijft de minimale requirements voor het Zorgviewer Host Bouwblok.

Knowledge Artifacts: Plan Definitions

These define workflows, rules, strategies, or protocols as part of content in this implementation guide.

PlanDefinition BgZ 2017

Deze PlanDefinition bevat de (data) definitie van de BgZ 2017. Dit is de basis view voor alle zorgverleners.

Structures: Resource Profiles

These define constraints on FHIR resources for systems conforming to this implementation guide.

AdvanceDirective

Wilsverklaring (Consent)

Alert

Alert

AuditEvent

AuditEvent

Condition

Problemen

DocumentReference

Verwijzingen naar documenten

Endpoint

The minimal Endpoint for the Zorgviewer

LaboratoryTestResult

Laboratorium Test Uitslagen

Organization

Instelling of Organisatie

Patient

Patient

PlanDefinition

PlanDefinition voor het ondersteunen van filtering op basis van DataRequirements

Practitioner

Zorgverlener

PractitionerRole

De rollen van de Zorgverlener

Procedure

Verrichtingen

Specimen

Monster Materiaal

ToestemmingConsent

De registatie (Consent) dat de patient de RIVO-Noord policy voor toestemming van gegevensuitwisseling heeft geaccepteerd

TreatmentDirective

Advanced Care Planning (ACP) Behandelaanwijzingen (Consent)

Structures: Extension Definitions

These define constraints on FHIR data types for systems conforming to this implementation guide.

extension-Meta.source

An extension to bring in Meta.source from R4.

Terminology: Value Sets

These define sets of codes used by systems conforming to this implementation guide.

ACP behandelingen waardelijst

Active Care Planning (ACP) behandelingen waardelijst

Subject rol (beroepen) waardelijst

Subject rol waardelijst. Deze rol is nodig voor autorisatie bij de bron

Zorgviewer probleem naam waardelijst

De Zorgviewer probleem naam waardelijst o.b.v. de DHD Diagnose Thesaurus (SNOMED CT en ICD-10-nl codes) en de ICPC-1 NL coderingen vanuit de huisartsen

Terminology: Code Systems

These define new code systems used by systems conforming to this implementation guide.

Bronsysteem Zorgaanbieder

Bronsysteem Zorgaanbieder AGB-Z, OID and displays

ICD10 NL

Hirs, W., H.W. Becker, C. van Boven, S.K. Oskam, I.M. Okkes, H. Lamberts. ICD-10, Dutch Translation, 200403. Amsterdam: Department of General Practice, Academic Medical Center/University of Amsterdam, Dutch College of General Practitioners (NHG), March 20

ICPC-1 NL

Op basis van NHG-Tabel ICPC versie 10, april 2022 en ICPC-Thesaurus versie 2023 © NHG

SNOMED CT

SNOMED CT NL

Terminology: Concept Maps

These define transformations to convert between codes by systems conforming with this implementation guide.

Behandelaanwijzing 2017 BehandelingAanwijzing2 2020 Mapping

Deze ConceptMap representeert de mapping tussen de BehandelingAanwijzing 2017 en de BehandelAanwijzing2 2020.

Epic Practitioner.qualifier to SNOMED-CT rolcode Mapping

Deze ConceptMap representeert de mapping tussen de Epic Practitioner.qualifier SER#6000 naar een SNOMED-CT rolcode.

Patient Toestemming Mapping

Deze ConceptMap representeert de mapping van een patient-toestemming HL7 v2 bericht (PID en CON segmenten) naar FHIR Concent Resource.

Example: Example Instances

These are example instances that show what data produced and consumed by systems conforming with this implementation guide might look like.

Chipsoft AdvanceDirective Example

Dit is een Wilsverklaring (Consent) voorbeeld uit Chipsoft.

Chipsoft Alert Example

Dit is een Alert voorbeeld uit Chipsoft.

Chipsoft Condition Example

Dit is een Probleem voorbeeld uit Chipsoft.

Chipsoft Lab-uitslag Example

Dit is een Lab-uitslag voorbeeld uit Chipsoft.

Chipsoft Patient Example

Dit is een Patient voorbeeld uit Chipsoft.

Chipsoft Practitioner Example

Dit is een Zorgverlener voorbeeld uit Chipsoft.

Chipsoft Procedure Example

Dit is een Verrichting voorbeeld uit Chipsoft.

Chipsoft Specimen Example

Dit is een Specimen voorbeeld uit Chipsoft.

Chipsoft TreatmentDirective Example

Dit is een Behandelaanwijzing (Consent) voorbeeld uit Chipsoft.

Epic AdvanceDirective Example

Dit is een Wilsverklaring (Consent) voorbeeld uit Epic.

Epic AdvanceDirective Example

Dit is een Wilsverklaring (Consent) voorbeeld uit Epic.

Epic Alert Example

Dit is een Alert voorbeeld uit Epic.

Epic Condition Example

Dit is een Probleem voorbeeld uit Epic.

Epic Condition Example met overzicht notitie

Dit is een Probleem voorbeeld uit Epic met een overzicht notitie.

Epic DocumentReference Example

Dit is een Document Verwijzing voorbeeld uit Epic.

Epic Lab-uitslag Example

Dit is een Lab-uitslag voorbeeld uit Epic.

Epic Lab-uitslag Example

Dit is een Lab-uitslag voorbeeld uit Epic.

Epic Organization Example

Dit is een Organisatie voorbeeld uit Epic.

Epic Patient Example

Dit is een Patient voorbeeld uit Epic.

Epic Practitioner Example

Dit is een Zorgverlener voorbeeld uit Epic.

Epic Practitioner Example met SNOMED CT

Dit is een Zorgverlener voorbeeld uit Epic waarin qualifier is vertaald van Epic SER 6000 code naar SNOMED CT.

Epic Procedure (Surgical History) Example

Dit is een Verrichting voorbeeld uit Epic (Surgical History).

Epic Procedure Example

Dit is een Verrichting voorbeeld uit Epic.

Epic Specimen Example

Dit is een Specimen voorbeeld uit Epic.

Epic Specimen Example

Dit is een Specimen voorbeeld uit Epic.

Epic TreatmentDirective Example

Dit is een Behandelaanwijzing (Consent) voorbeeld uit Epic.

Example Organization - OZGDelfzicht
Topicus TreatmentDirective Example

Dit is een Behandelaanwijzing (Consent) voorbeeld uit Topicus.

Zorgviewer AuditEvent Example

Dit is een AuditEvent voorbeeld uit de Zorgviewer.