RIVO-Noord Zorgviewer Implementation Guide
1.1.0 - sprint35 Netherlands flag

RIVO-Noord Zorgviewer Implementation Guide - Local Development build (v1.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

Zorgnetwerk

Dit is een RIVO Architecten Overleg onderwerp en uitwerking.

Inzage zorgnetwerk?

Inzage in het zorgnetwerk van een patiënt/cliënt binnen het zorgdomein.

Fasering

  1. Doordat de arts in de informatie kijkt in de Zorgviewer
  2. Overzicht afleiden en presenteren uit beschikbare informatie Zorgviewer
  3. Zorgteam bijhouden irt Behandelplan

1 Huidige situatie

2 Afleiden uit beschikbare informatie

In onderstaande tabel staat een overzicht van gegevens die mogelijk het zorgnetwerk voor een patient vormen. Zowel de bron in de zib als de bron in FHIR, waar soms meer in staat dan in de zib. De laatste 4 kolommen (Zorgviewer, Epic, Zorgplatform, Nexus) geeft per systeem aan of dat gegeven via FHIR beschikbaar is (Persoon, Zorginstelling, Contactdatums). De 3 legenda waarden gaan over beschikbaarheid van de gegevens. ‘111’ betekent dat het gegeven in de kolom Persoon, Zorginstellen als Contactdatums beschikbaar is.

Legenda: ‘-‘ = nvt, ‘0’ = gegeven niet beschikbaar, ‘1’ gegeven beschikbaar, ‘?’ = nog uitzoeken

Zib / FHIR Persoon Zorginstelling Contactdatums Zorgviewer Epic Zorgplatform Nexus
Patient / Patient 1-- 1-- 1-- 1--
Relaties niet in Patient zib Huisarts / Patient.generalPractitioner (Pract) Houder van het dossier / Patient.managingOrganization (Org)  nvt 00- 11- 11- 11-
ContactPersoon / Patient.contact e.g. wife / Patient.contact nvt nvt 0-- 1-- 1-- 1--
Problemen / Condition  Diagnosesteller  Condition.asserter (Practitioner)  Diagnosestelling  Condition.assertedDate  0-0 0-1 1-1 0-0
Verrichtingen / Procedure Procedure.performer (Practitioner) Procedure.performer (Location)  (N.B. Epic/ZP use Performer.location)  Procedure.performedDateTime 111 111 111 111
VG Procedure (special case) Procedure.performer (Practitioner) Procedure.performer (Location) Procedure.performedDateTime 111 001 ??? ???
Contact / Encounter  Met  Encounter.participant.individual (Practitioner)  Locatie  Encounter.serviceProvider (Organization)  (Epic uses Encounter.location)  UMCGheeft ook nog afdeling als 2de locatie!  Encounter.period 000 111 111 111