RIVO-Noord Zorgviewer Implementation Guide
0.26.0 - sprint33 Netherlands flag

RIVO-Noord Zorgviewer Implementation Guide - Local Development build (v0.26.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

Resource Profile: Condition

Official URL: http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Condition Version: 0.26.0
Draft as of 2024-06-07 Computable Name: Condition

Problemen

Dit Profiel is het resultaat van de vergelijking tussen de zib2017 FHIR Profiel en de implementaties in Epic en Chipsoft. De elementen die in ieder geval in alle output beschikbaar zullen zijn. Voornamelijk bedoeld voor houvast van een client en voor validatie van output.

Zorginformatiebouwsteen

ZIB Probleem

FMS Adequate Registratie

Als bron voor de must-support flags en de UI guidance is gebruikt: Fit-gap analyse probleem

User-Interface guidance

Een schets van het scherm met labels en sortering informatie

Kolom definities:

Kolom label FHIR Path FHIR Type Zib element Toelichting of regels
Bron .meta.extension[system="http://hl7.org/fhir/4.0/StructureDefinition/extension-Meta.source"].valueUri string nvt Lookup adhv uri (AGB-Z of OID) <adressering-base>/Organization?identifier=<.meta.tag.code> en gebruik dan Organization.name
Datum .onsetDateTime of .onsetPeriod​ (Epic) dateTime of Period ProbleemBeginDatum Laat één datum zien als de .onsetDateTime of .onsetPeriod hetzelfde is​
Diagnose​ .code.text string​ ProbleemNaam
(1) UITKLAPVELD
Diagnose .code.coding[] en dan .system, .code en .display​ string ProbleemNaam Meerdere codes mogelijk.
Ignore NullFlavor.​
Lookup system label middels <terminologie-base>/CodeSystem?url=<.system> en gebruik dan CodeSystem.title
Toelichting .note.text string Toelichting
MARKERING
.clinicalStatus code ProbleemStatus Actueel (active) = groene rijen, dikgedrukt​
Niet actueel (inactive) = grijze rijen​

Zoeken naar codes

 • DHD T-Rex - system=http://snomed.info/sct
 • ICD-10-NL - system=http://hl7.org/fhir/sid/icd-10-nl
 • ICPC-1 NL - system=http://hl7.org/fhir/sid/icpc-1-nl

Request

 1. Opvragen (search) actieve en gesloten problemen

  GET <ontsluiten-bronsysteem-base>/Condition?patient=<fhir_patient_id>[&clinical-status=active,resolved]

  N.B. De clinical-status parameter is niet meer nodig als de Epic Feb ‘23 is geinstalleerd.

Uitzondering onsetDateTime, onsetPeriod, abatementDateTime en abatementPeriod

N.B. In tegenstelling tot het officiele zib profiel wordt in de praktijk voor de onset zowel een exacte datum (dateTime) geaccepteerd als een vage of range (period, b.v. ergens in 2011) datum.

Bronsysteem herkennen

De Zorgviewer-backend of Ontsluiten bronsysteem MOET na bevragen van het bronsysteem aan elk resultaat resource een meta-tag toevoegen met de VEKTIS AGB-Z code of de HL7 NL OID van de zorgaanbieder. Dit wordt vervolgens gebruikt in de “Bron” kolom in de Zorgviewer-frontend. N.B. We gebruiken hier een pre-adopt van de FHIR R4 Meta.source.

Toevoegen aan elke response, dus per resource (bij een read) of per Bundle (bij een search):

"meta": {
  "extension": [ {
    "url": "http://hl7.org/fhir/4.0/StructureDefinition/extension-Meta.source",
    "valueUri": "urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.8"
  } ]
}

Optioneel: Elke entry van een search response Bundle bevat een referentie naar de bijbehorende Patient (<resource>.subject|patient). Elke patient heeft een Patient.managingOrganization en in de gerefereerde Organization.identifier staat vervolgens o.a. de OID van het bronsysyeem. Of je gebruikt de identifiers om een volledige Organization op te zoeken in het adresboek en zie inhoud hier.

Usage:

 • This Resource Profile is not used by any profiles in this Implementation Guide

Formal Views of Profile Content

Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.

This structure is derived from Zib Problem

NameFlagsCard.TypeDescription & Constraintsdoco
.. Condition C 0..* Zib Problem Problem
zv-con-1: At least one of Condition.onsetDateTime or Condition.onsetPeriod SHALL be present
zv-con-2: Use either Condition.abatementDateTime or Condition.abatementPeriod for the resolved timestamp
... clinicalStatus S 1..1 code ProblemStatus
... code S 1..1 CodeableConcept ProblemName
Binding: Zorgviewer probleem naam waardelijst (extensible)
.... text S 0..1 string Plain text representation of the concept
... onset[x] S 1..1 dateTime Estimated or actual date, date-time, or age
... note S 0..* Annotation Comment

doco Documentation for this format

Terminology Bindings (Differential)

PathConformanceValueSetURI
Condition.codeextensibleProbleemNaamCodelist
http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/ValueSet/ProbleemNaamCodelist
from this IG

Constraints

IdGradePath(s)DetailsRequirements
zv-con-1errorConditionAt least one of Condition.onsetDateTime or Condition.onsetPeriod SHALL be present
: onsetDateTime.exists() or onsetPeriod.exists()
zv-con-2warningConditionUse either Condition.abatementDateTime or Condition.abatementPeriod for the resolved timestamp
: abatementDateTime.exists() or abatementPeriod.exists()
NameFlagsCard.TypeDescription & Constraintsdoco
.. Condition C 0..* Zib Problem Problem
con-4: If condition is abated, then clinicalStatus must be either inactive, resolved, or remission
con-3: Condition.clinicalStatus SHALL be present if verificationStatus is not entered-in-error
zv-con-1: At least one of Condition.onsetDateTime or Condition.onsetPeriod SHALL be present
zv-con-2: Use either Condition.abatementDateTime or Condition.abatementPeriod for the resolved timestamp
... implicitRules ?!Σ 0..1 uri A set of rules under which this content was created
... modifierExtension ?! 0..* Extension Extensions that cannot be ignored
... clinicalStatus ?!SΣC 1..1 code ProblemStatus
Binding: Condition Clinical Status Codes (required)
.... Slices for extension Content/Rules for all slices
..... ProblemStatusCodelist 0..* (Complex) clinicalstatus
URL: http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification
...... url 1..1 uri "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification"
...... Slices for value[x] 1..1 CodeableConcept Value of extension
Slice: Unordered, Closed by type:$this
....... value[x]:valueCodeableConcept 1..1 CodeableConcept Value of extension
Binding: ProbleemStatusCodelijst (extensible): ProbleemStatusCodelijst

.... Slices for extension Content/Rules for all slices
..... VerificatieStatusCodelijst 0..1 (Complex) Verificationstatus
URL: http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification
...... url 1..1 uri "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification"
...... Slices for value[x] 1..1 CodeableConcept Value of extension
Slice: Unordered, Closed by type:$this
....... value[x]:valueCodeableConcept 1..1 CodeableConcept Value of extension
Binding: VerificatieStatusCodelijst (extensible): VerificatieStatusCodelijst

... code SΣ 1..1 CodeableConcept ProblemName
Binding: Zorgviewer probleem naam waardelijst (extensible)
.... text SΣ 0..1 string Plain text representation of the concept
... subject Σ 1..1 Reference(nl-core-patient) Who has the condition?
... Slices for onset[x] SΣ 1..1 dateTime Estimated or actual date, date-time, or age
Slice: Unordered, Closed by type:$this
.... onset[x]:onsetDateTime Σ 0..1 dateTime ProblemStartDate
... Slices for abatement[x] SC 0..1 dateTime If/when in resolution/remission
Slice: Unordered, Closed by type:$this
.... abatement[x]:abatementDateTime C 0..1 dateTime ProblemEndDate
... note S 0..* Annotation Comment

doco Documentation for this format

Terminology Bindings

PathConformanceValueSetURI
Condition.clinicalStatusrequiredCondition Clinical Status Codes
http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-clinical
from the FHIR Standard
Condition.clinicalStatus.extension:ProblemStatusCodelist.value[x]:valueCodeableConceptextensibleProbleemStatusCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2--20171231000000
Condition.verificationStatusrequiredConditionVerificationStatus
http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-ver-status
from the FHIR Standard
Condition.verificationStatus.extension:VerificatieStatusCodelijst.value[x]:valueCodeableConceptextensibleVerificatieStatusCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4--20171231000000
Condition.codeextensibleProbleemNaamCodelist
http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/ValueSet/ProbleemNaamCodelist
from this IG

Constraints

IdGradePath(s)DetailsRequirements
con-3errorConditionCondition.clinicalStatus SHALL be present if verificationStatus is not entered-in-error
: verificationStatus='entered-in-error' or clinicalStatus.exists()
con-4errorConditionIf condition is abated, then clinicalStatus must be either inactive, resolved, or remission
: abatement.empty() or (abatement as boolean).not() or clinicalStatus='resolved' or clinicalStatus='remission' or clinicalStatus='inactive'
dom-1errorConditionIf the resource is contained in another resource, it SHALL NOT contain any narrative
: contained.text.empty()
dom-2errorConditionIf the resource is contained in another resource, it SHALL NOT contain nested Resources
: contained.contained.empty()
dom-3errorConditionIf the resource is contained in another resource, it SHALL be referred to from elsewhere in the resource
: contained.where(('#'+id in %resource.descendants().reference).not()).empty()
dom-4errorConditionIf a resource is contained in another resource, it SHALL NOT have a meta.versionId or a meta.lastUpdated
: contained.meta.versionId.empty() and contained.meta.lastUpdated.empty()
ele-1error**ALL** elementsAll FHIR elements must have a @value or children
: hasValue() | (children().count() > id.count())
ext-1error**ALL** extensionsMust have either extensions or value[x], not both
: extension.exists() != value.exists()
zv-con-1errorConditionAt least one of Condition.onsetDateTime or Condition.onsetPeriod SHALL be present
: onsetDateTime.exists() or onsetPeriod.exists()
zv-con-2warningConditionUse either Condition.abatementDateTime or Condition.abatementPeriod for the resolved timestamp
: abatementDateTime.exists() or abatementPeriod.exists()
NameFlagsCard.TypeDescription & Constraintsdoco
.. Condition C 0..* Zib Problem Problem
con-4: If condition is abated, then clinicalStatus must be either inactive, resolved, or remission
con-3: Condition.clinicalStatus SHALL be present if verificationStatus is not entered-in-error
zv-con-1: At least one of Condition.onsetDateTime or Condition.onsetPeriod SHALL be present
zv-con-2: Use either Condition.abatementDateTime or Condition.abatementPeriod for the resolved timestamp
... id Σ 0..1 id Logical id of this artifact
... meta Σ 0..1 Meta Metadata about the resource
... implicitRules ?!Σ 0..1 uri A set of rules under which this content was created
... text 0..1 Narrative Text summary of the resource, for human interpretation
... contained 0..* Resource Contained, inline Resources
... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
... modifierExtension ?! 0..* Extension Extensions that cannot be ignored
... identifier Σ 0..* Identifier External Ids for this condition
... clinicalStatus ?!SΣC 1..1 code ProblemStatus
Binding: Condition Clinical Status Codes (required)
.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... Slices for extension 0..* Extension Extension
Slice: Unordered, Open by value:url
..... ProblemStatusCodelist 0..* (Complex) clinicalstatus
URL: http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification
...... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
...... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
Slice: Unordered, Open by value:url
...... url 1..1 uri "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification"
...... Slices for value[x] 1..1 CodeableConcept Value of extension
Slice: Unordered, Closed by type:$this
....... value[x]:valueCodeableConcept 1..1 CodeableConcept Value of extension
Binding: ProbleemStatusCodelijst (extensible): ProbleemStatusCodelijst

.... value 0..1 code Primitive value for code
... verificationStatus ?!ΣC 0..1 code VerificationStatus
Binding: ConditionVerificationStatus (required)
.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... Slices for extension 0..* Extension Extension
Slice: Unordered, Open by value:url
..... VerificatieStatusCodelijst 0..1 (Complex) Verificationstatus
URL: http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification
...... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
...... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
Slice: Unordered, Open by value:url
...... url 1..1 uri "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification"
...... Slices for value[x] 1..1 CodeableConcept Value of extension
Slice: Unordered, Closed by type:$this
....... value[x]:valueCodeableConcept 1..1 CodeableConcept Value of extension
Binding: VerificatieStatusCodelijst (extensible): VerificatieStatusCodelijst

.... value 0..1 code Primitive value for code
... category 0..* CodeableConcept ProblemType
Binding: ProbleemTypeCodelijst (extensible): The type of problem.


... severity 0..1 CodeableConcept Subjective severity of condition
Binding: Condition/Diagnosis Severity (preferred): A subjective assessment of the severity of the condition as evaluated by the clinician.

... code SΣ 1..1 CodeableConcept ProblemName
Binding: Zorgviewer probleem naam waardelijst (extensible)
.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
Slice: Unordered, Open by value:url
.... coding Σ 0..* Coding Code defined by a terminology system
.... text SΣ 0..1 string Plain text representation of the concept
... bodySite Σ 0..* CodeableConcept ProblemAnatomicalLocation
Binding: ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst (extensible): ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst


.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... Slices for extension 0..* Extension Extension
Slice: Unordered, Open by value:url
..... Laterality 0..1 (Complex) ProblemLaterality
URL: http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/BodySite-Qualifier
...... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
...... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
Slice: Unordered, Open by value:url
...... url 1..1 uri "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/BodySite-Qualifier"
...... Slices for value[x] 0..1 CodeableConcept Value of extension
Slice: Unordered, Closed by type:$this
....... value[x]:valueCodeableConcept 0..1 CodeableConcept BodySite qualifier
Binding: ProbleemLateraliteitCodelijst (extensible): ProblemLateralityCodelist

.... coding Σ 0..* Coding Code defined by a terminology system
.... text Σ 0..1 string Plain text representation of the concept
... subject Σ 1..1 Reference(nl-core-patient) Who has the condition?
... context Σ 0..1 Reference(HCIM Encounter | nl-core-episodeofcare) Encounter or episode when condition first asserted
... Slices for onset[x] SΣ 1..1 dateTime Estimated or actual date, date-time, or age
Slice: Unordered, Closed by type:$this
.... onset[x]:onsetDateTime Σ 0..1 dateTime ProblemStartDate
... Slices for abatement[x] SC 0..1 dateTime If/when in resolution/remission
Slice: Unordered, Closed by type:$this
.... abatement[x]:abatementDateTime C 0..1 dateTime ProblemEndDate
... assertedDate Σ 0..1 dateTime Date record was believed accurate
... asserter Σ 0..1 Reference(nl-core-relatedperson | nl-core-patient | nl-core-practitioner) Person who asserts this condition
.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... Slices for extension 0..* Extension Extension
Slice: Unordered, Open by value:url
..... practitionerRole 0..1 Reference(nl-core-practitionerrole) Optional Extensions Element
URL: http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/practitionerrole-reference
.... reference ΣC 0..1 string Literal reference, Relative, internal or absolute URL
.... identifier Σ 0..1 Identifier Logical reference, when literal reference is not known
.... display Σ 0..1 string Text alternative for the resource
... stage C 0..1 BackboneElement Stage/grade, usually assessed formally
con-1: Stage SHALL have summary or assessment
.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
.... modifierExtension ?!Σ 0..* Extension Extensions that cannot be ignored
.... summary C 0..1 CodeableConcept Simple summary (disease specific)
Binding: Condition Stage (example): Codes describing condition stages (e.g. Cancer stages).

.... assessment C 0..* Reference(ClinicalImpression | DiagnosticReport | Observation) Formal record of assessment
... evidence C 0..* BackboneElement Supporting evidence
con-2: evidence SHALL have code or details
.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
.... modifierExtension ?!Σ 0..* Extension Extensions that cannot be ignored
.... code ΣC 0..* CodeableConcept Manifestation/symptom
Binding: Manifestation and Symptom Codes (example): Codes that describe the manifestation or symptoms of a condition.


.... detail ΣC 0..* Reference(Resource) Supporting information found elsewhere
... note S 0..* Annotation Comment

doco Documentation for this format

Terminology Bindings

PathConformanceValueSetURI
Condition.languageextensibleCommon Languages
Additional Bindings Purpose
AllLanguages Max Binding
http://hl7.org/fhir/ValueSet/languages
from the FHIR Standard
Condition.clinicalStatusrequiredCondition Clinical Status Codes
http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-clinical
from the FHIR Standard
Condition.clinicalStatus.extension:ProblemStatusCodelist.value[x]:valueCodeableConceptextensibleProbleemStatusCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2--20171231000000
Condition.verificationStatusrequiredConditionVerificationStatus
http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-ver-status
from the FHIR Standard
Condition.verificationStatus.extension:VerificatieStatusCodelijst.value[x]:valueCodeableConceptextensibleVerificatieStatusCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4--20171231000000
Condition.categoryextensibleProbleemTypeCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1--20171231000000
Condition.severitypreferredCondition/Diagnosis Severity
http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-severity
from the FHIR Standard
Condition.codeextensibleProbleemNaamCodelist
http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/ValueSet/ProbleemNaamCodelist
from this IG
Condition.bodySiteextensibleProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.5--20171231000000
Condition.bodySite.extension:Laterality.value[x]:valueCodeableConceptextensibleProbleemLateraliteitCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.6--20171231000000
Condition.stage.summaryexampleCondition Stage
http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-stage
from the FHIR Standard
Condition.evidence.codeexampleManifestation and Symptom Codes
http://hl7.org/fhir/ValueSet/manifestation-or-symptom
from the FHIR Standard

Constraints

IdGradePath(s)DetailsRequirements
con-1errorCondition.stageStage SHALL have summary or assessment
: summary.exists() or assessment.exists()
con-2errorCondition.evidenceevidence SHALL have code or details
: code.exists() or detail.exists()
con-3errorConditionCondition.clinicalStatus SHALL be present if verificationStatus is not entered-in-error
: verificationStatus='entered-in-error' or clinicalStatus.exists()
con-4errorConditionIf condition is abated, then clinicalStatus must be either inactive, resolved, or remission
: abatement.empty() or (abatement as boolean).not() or clinicalStatus='resolved' or clinicalStatus='remission' or clinicalStatus='inactive'
dom-1errorConditionIf the resource is contained in another resource, it SHALL NOT contain any narrative
: contained.text.empty()
dom-2errorConditionIf the resource is contained in another resource, it SHALL NOT contain nested Resources
: contained.contained.empty()
dom-3errorConditionIf the resource is contained in another resource, it SHALL be referred to from elsewhere in the resource
: contained.where(('#'+id in %resource.descendants().reference).not()).empty()
dom-4errorConditionIf a resource is contained in another resource, it SHALL NOT have a meta.versionId or a meta.lastUpdated
: contained.meta.versionId.empty() and contained.meta.lastUpdated.empty()
ele-1error**ALL** elementsAll FHIR elements must have a @value or children
: hasValue() | (children().count() > id.count())
ext-1error**ALL** extensionsMust have either extensions or value[x], not both
: extension.exists() != value.exists()
zv-con-1errorConditionAt least one of Condition.onsetDateTime or Condition.onsetPeriod SHALL be present
: onsetDateTime.exists() or onsetPeriod.exists()
zv-con-2warningConditionUse either Condition.abatementDateTime or Condition.abatementPeriod for the resolved timestamp
: abatementDateTime.exists() or abatementPeriod.exists()

This structure is derived from Zib Problem

Summary

Mandatory: 3 elements
Must-Support: 6 elements

Differential View

This structure is derived from Zib Problem

NameFlagsCard.TypeDescription & Constraintsdoco
.. Condition C 0..* Zib Problem Problem
zv-con-1: At least one of Condition.onsetDateTime or Condition.onsetPeriod SHALL be present
zv-con-2: Use either Condition.abatementDateTime or Condition.abatementPeriod for the resolved timestamp
... clinicalStatus S 1..1 code ProblemStatus
... code S 1..1 CodeableConcept ProblemName
Binding: Zorgviewer probleem naam waardelijst (extensible)
.... text S 0..1 string Plain text representation of the concept
... onset[x] S 1..1 dateTime Estimated or actual date, date-time, or age
... note S 0..* Annotation Comment

doco Documentation for this format

Terminology Bindings (Differential)

PathConformanceValueSetURI
Condition.codeextensibleProbleemNaamCodelist
http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/ValueSet/ProbleemNaamCodelist
from this IG

Constraints

IdGradePath(s)DetailsRequirements
zv-con-1errorConditionAt least one of Condition.onsetDateTime or Condition.onsetPeriod SHALL be present
: onsetDateTime.exists() or onsetPeriod.exists()
zv-con-2warningConditionUse either Condition.abatementDateTime or Condition.abatementPeriod for the resolved timestamp
: abatementDateTime.exists() or abatementPeriod.exists()

Key Elements View

NameFlagsCard.TypeDescription & Constraintsdoco
.. Condition C 0..* Zib Problem Problem
con-4: If condition is abated, then clinicalStatus must be either inactive, resolved, or remission
con-3: Condition.clinicalStatus SHALL be present if verificationStatus is not entered-in-error
zv-con-1: At least one of Condition.onsetDateTime or Condition.onsetPeriod SHALL be present
zv-con-2: Use either Condition.abatementDateTime or Condition.abatementPeriod for the resolved timestamp
... implicitRules ?!Σ 0..1 uri A set of rules under which this content was created
... modifierExtension ?! 0..* Extension Extensions that cannot be ignored
... clinicalStatus ?!SΣC 1..1 code ProblemStatus
Binding: Condition Clinical Status Codes (required)
.... Slices for extension Content/Rules for all slices
..... ProblemStatusCodelist 0..* (Complex) clinicalstatus
URL: http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification
...... url 1..1 uri "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification"
...... Slices for value[x] 1..1 CodeableConcept Value of extension
Slice: Unordered, Closed by type:$this
....... value[x]:valueCodeableConcept 1..1 CodeableConcept Value of extension
Binding: ProbleemStatusCodelijst (extensible): ProbleemStatusCodelijst

.... Slices for extension Content/Rules for all slices
..... VerificatieStatusCodelijst 0..1 (Complex) Verificationstatus
URL: http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification
...... url 1..1 uri "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification"
...... Slices for value[x] 1..1 CodeableConcept Value of extension
Slice: Unordered, Closed by type:$this
....... value[x]:valueCodeableConcept 1..1 CodeableConcept Value of extension
Binding: VerificatieStatusCodelijst (extensible): VerificatieStatusCodelijst

... code SΣ 1..1 CodeableConcept ProblemName
Binding: Zorgviewer probleem naam waardelijst (extensible)
.... text SΣ 0..1 string Plain text representation of the concept
... subject Σ 1..1 Reference(nl-core-patient) Who has the condition?
... Slices for onset[x] SΣ 1..1 dateTime Estimated or actual date, date-time, or age
Slice: Unordered, Closed by type:$this
.... onset[x]:onsetDateTime Σ 0..1 dateTime ProblemStartDate
... Slices for abatement[x] SC 0..1 dateTime If/when in resolution/remission
Slice: Unordered, Closed by type:$this
.... abatement[x]:abatementDateTime C 0..1 dateTime ProblemEndDate
... note S 0..* Annotation Comment

doco Documentation for this format

Terminology Bindings

PathConformanceValueSetURI
Condition.clinicalStatusrequiredCondition Clinical Status Codes
http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-clinical
from the FHIR Standard
Condition.clinicalStatus.extension:ProblemStatusCodelist.value[x]:valueCodeableConceptextensibleProbleemStatusCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2--20171231000000
Condition.verificationStatusrequiredConditionVerificationStatus
http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-ver-status
from the FHIR Standard
Condition.verificationStatus.extension:VerificatieStatusCodelijst.value[x]:valueCodeableConceptextensibleVerificatieStatusCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4--20171231000000
Condition.codeextensibleProbleemNaamCodelist
http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/ValueSet/ProbleemNaamCodelist
from this IG

Constraints

IdGradePath(s)DetailsRequirements
con-3errorConditionCondition.clinicalStatus SHALL be present if verificationStatus is not entered-in-error
: verificationStatus='entered-in-error' or clinicalStatus.exists()
con-4errorConditionIf condition is abated, then clinicalStatus must be either inactive, resolved, or remission
: abatement.empty() or (abatement as boolean).not() or clinicalStatus='resolved' or clinicalStatus='remission' or clinicalStatus='inactive'
dom-1errorConditionIf the resource is contained in another resource, it SHALL NOT contain any narrative
: contained.text.empty()
dom-2errorConditionIf the resource is contained in another resource, it SHALL NOT contain nested Resources
: contained.contained.empty()
dom-3errorConditionIf the resource is contained in another resource, it SHALL be referred to from elsewhere in the resource
: contained.where(('#'+id in %resource.descendants().reference).not()).empty()
dom-4errorConditionIf a resource is contained in another resource, it SHALL NOT have a meta.versionId or a meta.lastUpdated
: contained.meta.versionId.empty() and contained.meta.lastUpdated.empty()
ele-1error**ALL** elementsAll FHIR elements must have a @value or children
: hasValue() | (children().count() > id.count())
ext-1error**ALL** extensionsMust have either extensions or value[x], not both
: extension.exists() != value.exists()
zv-con-1errorConditionAt least one of Condition.onsetDateTime or Condition.onsetPeriod SHALL be present
: onsetDateTime.exists() or onsetPeriod.exists()
zv-con-2warningConditionUse either Condition.abatementDateTime or Condition.abatementPeriod for the resolved timestamp
: abatementDateTime.exists() or abatementPeriod.exists()

Snapshot View

NameFlagsCard.TypeDescription & Constraintsdoco
.. Condition C 0..* Zib Problem Problem
con-4: If condition is abated, then clinicalStatus must be either inactive, resolved, or remission
con-3: Condition.clinicalStatus SHALL be present if verificationStatus is not entered-in-error
zv-con-1: At least one of Condition.onsetDateTime or Condition.onsetPeriod SHALL be present
zv-con-2: Use either Condition.abatementDateTime or Condition.abatementPeriod for the resolved timestamp
... id Σ 0..1 id Logical id of this artifact
... meta Σ 0..1 Meta Metadata about the resource
... implicitRules ?!Σ 0..1 uri A set of rules under which this content was created
... text 0..1 Narrative Text summary of the resource, for human interpretation
... contained 0..* Resource Contained, inline Resources
... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
... modifierExtension ?! 0..* Extension Extensions that cannot be ignored
... identifier Σ 0..* Identifier External Ids for this condition
... clinicalStatus ?!SΣC 1..1 code ProblemStatus
Binding: Condition Clinical Status Codes (required)
.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... Slices for extension 0..* Extension Extension
Slice: Unordered, Open by value:url
..... ProblemStatusCodelist 0..* (Complex) clinicalstatus
URL: http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification
...... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
...... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
Slice: Unordered, Open by value:url
...... url 1..1 uri "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification"
...... Slices for value[x] 1..1 CodeableConcept Value of extension
Slice: Unordered, Closed by type:$this
....... value[x]:valueCodeableConcept 1..1 CodeableConcept Value of extension
Binding: ProbleemStatusCodelijst (extensible): ProbleemStatusCodelijst

.... value 0..1 code Primitive value for code
... verificationStatus ?!ΣC 0..1 code VerificationStatus
Binding: ConditionVerificationStatus (required)
.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... Slices for extension 0..* Extension Extension
Slice: Unordered, Open by value:url
..... VerificatieStatusCodelijst 0..1 (Complex) Verificationstatus
URL: http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification
...... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
...... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
Slice: Unordered, Open by value:url
...... url 1..1 uri "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/code-specification"
...... Slices for value[x] 1..1 CodeableConcept Value of extension
Slice: Unordered, Closed by type:$this
....... value[x]:valueCodeableConcept 1..1 CodeableConcept Value of extension
Binding: VerificatieStatusCodelijst (extensible): VerificatieStatusCodelijst

.... value 0..1 code Primitive value for code
... category 0..* CodeableConcept ProblemType
Binding: ProbleemTypeCodelijst (extensible): The type of problem.


... severity 0..1 CodeableConcept Subjective severity of condition
Binding: Condition/Diagnosis Severity (preferred): A subjective assessment of the severity of the condition as evaluated by the clinician.

... code SΣ 1..1 CodeableConcept ProblemName
Binding: Zorgviewer probleem naam waardelijst (extensible)
.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
Slice: Unordered, Open by value:url
.... coding Σ 0..* Coding Code defined by a terminology system
.... text SΣ 0..1 string Plain text representation of the concept
... bodySite Σ 0..* CodeableConcept ProblemAnatomicalLocation
Binding: ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst (extensible): ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst


.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... Slices for extension 0..* Extension Extension
Slice: Unordered, Open by value:url
..... Laterality 0..1 (Complex) ProblemLaterality
URL: http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/BodySite-Qualifier
...... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
...... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
Slice: Unordered, Open by value:url
...... url 1..1 uri "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/BodySite-Qualifier"
...... Slices for value[x] 0..1 CodeableConcept Value of extension
Slice: Unordered, Closed by type:$this
....... value[x]:valueCodeableConcept 0..1 CodeableConcept BodySite qualifier
Binding: ProbleemLateraliteitCodelijst (extensible): ProblemLateralityCodelist

.... coding Σ 0..* Coding Code defined by a terminology system
.... text Σ 0..1 string Plain text representation of the concept
... subject Σ 1..1 Reference(nl-core-patient) Who has the condition?
... context Σ 0..1 Reference(HCIM Encounter | nl-core-episodeofcare) Encounter or episode when condition first asserted
... Slices for onset[x] SΣ 1..1 dateTime Estimated or actual date, date-time, or age
Slice: Unordered, Closed by type:$this
.... onset[x]:onsetDateTime Σ 0..1 dateTime ProblemStartDate
... Slices for abatement[x] SC 0..1 dateTime If/when in resolution/remission
Slice: Unordered, Closed by type:$this
.... abatement[x]:abatementDateTime C 0..1 dateTime ProblemEndDate
... assertedDate Σ 0..1 dateTime Date record was believed accurate
... asserter Σ 0..1 Reference(nl-core-relatedperson | nl-core-patient | nl-core-practitioner) Person who asserts this condition
.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... Slices for extension 0..* Extension Extension
Slice: Unordered, Open by value:url
..... practitionerRole 0..1 Reference(nl-core-practitionerrole) Optional Extensions Element
URL: http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/practitionerrole-reference
.... reference ΣC 0..1 string Literal reference, Relative, internal or absolute URL
.... identifier Σ 0..1 Identifier Logical reference, when literal reference is not known
.... display Σ 0..1 string Text alternative for the resource
... stage C 0..1 BackboneElement Stage/grade, usually assessed formally
con-1: Stage SHALL have summary or assessment
.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
.... modifierExtension ?!Σ 0..* Extension Extensions that cannot be ignored
.... summary C 0..1 CodeableConcept Simple summary (disease specific)
Binding: Condition Stage (example): Codes describing condition stages (e.g. Cancer stages).

.... assessment C 0..* Reference(ClinicalImpression | DiagnosticReport | Observation) Formal record of assessment
... evidence C 0..* BackboneElement Supporting evidence
con-2: evidence SHALL have code or details
.... id 0..1 string xml:id (or equivalent in JSON)
.... extension 0..* Extension Additional Content defined by implementations
.... modifierExtension ?!Σ 0..* Extension Extensions that cannot be ignored
.... code ΣC 0..* CodeableConcept Manifestation/symptom
Binding: Manifestation and Symptom Codes (example): Codes that describe the manifestation or symptoms of a condition.


.... detail ΣC 0..* Reference(Resource) Supporting information found elsewhere
... note S 0..* Annotation Comment

doco Documentation for this format

Terminology Bindings

PathConformanceValueSetURI
Condition.languageextensibleCommon Languages
Additional Bindings Purpose
AllLanguages Max Binding
http://hl7.org/fhir/ValueSet/languages
from the FHIR Standard
Condition.clinicalStatusrequiredCondition Clinical Status Codes
http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-clinical
from the FHIR Standard
Condition.clinicalStatus.extension:ProblemStatusCodelist.value[x]:valueCodeableConceptextensibleProbleemStatusCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2--20171231000000
Condition.verificationStatusrequiredConditionVerificationStatus
http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-ver-status
from the FHIR Standard
Condition.verificationStatus.extension:VerificatieStatusCodelijst.value[x]:valueCodeableConceptextensibleVerificatieStatusCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4--20171231000000
Condition.categoryextensibleProbleemTypeCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1--20171231000000
Condition.severitypreferredCondition/Diagnosis Severity
http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-severity
from the FHIR Standard
Condition.codeextensibleProbleemNaamCodelist
http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/ValueSet/ProbleemNaamCodelist
from this IG
Condition.bodySiteextensibleProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.5--20171231000000
Condition.bodySite.extension:Laterality.value[x]:valueCodeableConceptextensibleProbleemLateraliteitCodelijst
http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.6--20171231000000
Condition.stage.summaryexampleCondition Stage
http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-stage
from the FHIR Standard
Condition.evidence.codeexampleManifestation and Symptom Codes
http://hl7.org/fhir/ValueSet/manifestation-or-symptom
from the FHIR Standard

Constraints

IdGradePath(s)DetailsRequirements
con-1errorCondition.stageStage SHALL have summary or assessment
: summary.exists() or assessment.exists()
con-2errorCondition.evidenceevidence SHALL have code or details
: code.exists() or detail.exists()
con-3errorConditionCondition.clinicalStatus SHALL be present if verificationStatus is not entered-in-error
: verificationStatus='entered-in-error' or clinicalStatus.exists()
con-4errorConditionIf condition is abated, then clinicalStatus must be either inactive, resolved, or remission
: abatement.empty() or (abatement as boolean).not() or clinicalStatus='resolved' or clinicalStatus='remission' or clinicalStatus='inactive'
dom-1errorConditionIf the resource is contained in another resource, it SHALL NOT contain any narrative
: contained.text.empty()
dom-2errorConditionIf the resource is contained in another resource, it SHALL NOT contain nested Resources
: contained.contained.empty()
dom-3errorConditionIf the resource is contained in another resource, it SHALL be referred to from elsewhere in the resource
: contained.where(('#'+id in %resource.descendants().reference).not()).empty()
dom-4errorConditionIf a resource is contained in another resource, it SHALL NOT have a meta.versionId or a meta.lastUpdated
: contained.meta.versionId.empty() and contained.meta.lastUpdated.empty()
ele-1error**ALL** elementsAll FHIR elements must have a @value or children
: hasValue() | (children().count() > id.count())
ext-1error**ALL** extensionsMust have either extensions or value[x], not both
: extension.exists() != value.exists()
zv-con-1errorConditionAt least one of Condition.onsetDateTime or Condition.onsetPeriod SHALL be present
: onsetDateTime.exists() or onsetPeriod.exists()
zv-con-2warningConditionUse either Condition.abatementDateTime or Condition.abatementPeriod for the resolved timestamp
: abatementDateTime.exists() or abatementPeriod.exists()

This structure is derived from Zib Problem

Summary

Mandatory: 3 elements
Must-Support: 6 elements

 

Other representations of profile: CSV, Excel, Schematron